Świętokrzyskie

i

Autor: Pixabay/Kamilfoto

Idzie nowa perspektywa unijna, a wraz z nią 277 milionów euro dla świętokrzyskiego

2021-03-17 10:42

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podsumowuje kończącą się perspektywę unijną i przymierza się do nowej. Od 2014 władze województwa zrealizowały 1200 projektów społecznych, dofinansowanych kwotą 1,4 mld złotych z funduszy Unii Europejskiej. Już teraz wiadomo, że region z nowej perspektywy będzie miał do wykorzystania 277 milionów euro.

– Województwo świętokrzyskie jest w czołówce polskich regionów pod względem tempa i sprawności wdrażania projektów społecznych RPO i to jest powód do zadowolenia. Jednak prawdziwą satysfakcję daje świadomość, że dzięki funduszom unijnym mamy realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu – powiedziała podczas spotkania wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

– Ten pozytywny wpływ widać w wielu sferach życia społecznego. Np. dzięki projektom RPO powstało ponad 900 miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. To niezwykle potrzebne wsparcie z pewnością doceniło 1800 młodych rodziców, głównie mam, które dzięki temu mogły wrócić na rynek pracy. W przedszkolach powstało ponad 2,7 tys. nowych miejsc dla dzieci. W kończącym się RPO bardzo dużą wagę przykładaliśmy do wspierania szkolnictwa zawodowego – jednym z efektów jest objęcie 5,6 tys. uczniów płatnymi stażami u pracodawców. W sferze zdrowia ważnym osiągnięciem są programy badań profilaktycznych, z których skorzystało ponad 47 tys. osób. W sferze rynku pracy możemy cieszyć się m. in. z ponad 5,2 tys. nowych miejsc pracy, które przedsiębiorczy mieszkańcy naszego regionu mogli utworzyć dzięki bezzwrotnym dotacjom na założenie własnej firmy.

– To oczywiście tylko wybrane efekty z lat 2014-2020. Traktujemy je jako punkt wyjścia i inspirację do kolejnej perspektywy finansowej, w której jako województwo będziemy mieli do dyspozycji co najmniej 277 mln euro – dodała Renata Janik. – Prowadzimy obecnie negocjacje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej; ich celem jest zdobycie dodatkowej kwoty 111 mln EUR.

– Dane demograficzne pokazują, że nasze społeczeństwo starzeje się, w związku z tym w nadchodzących latach ważnym elementem unijnej pomocy będą projekty dla seniorów – podkreśliła dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ Katarzyna Kubicka. 

Czym się różni ciasto piaskowe od drożdżowego.