Konsultacje społeczne, ankieta

i

Autor: Pixabay

Kończy się termin konsultacji dotyczących Podkarczówki

2021-12-17 12:28

Jeszcze tylko przez kilka dni mieszkańcy Kielc mogą wziąć udział w konsultacjach dotyczących Podkarczówki. Konkretnie chodzi tu oczywiście o teren położony w rejonie ulicy Świętej Barbary u podnóża wzgórza. Ma być więcej zieleni i zakaz zabudowy.

Konsultacje społeczne dotyczące Podkarczówki ruszyły 6 listopada. Od tego dnia mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać uwagi do planu projektu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Warto zaznaczyć, że jest to plan ochronny z zakazem zabudowy i przeznaczeniem pod zieleń miejską.

Konsultacje kończą się 22 grudnia

Jeżeli żadna ze zgłoszonych uwag nie zostanie uwzględniona przez prezydenta, to na początku nowego roku projekt planu zostanie przedłożony kieleckiej radzie miasta. Natomiast jeśli będzie uwzględniona to projekt zostanie poprawiony a cała procedura będzie powtórzona.

Bydgoski Jarmark Świąteczny wciąż zachwyca! Zobacz, jak tu pięknie
Sonda
Konsultacje społeczne w Rzeszowie to dobry pomysł?