Dane i grafiki

Małżeństwa w Świętokrzyskiem. Ile zamężnych, panien i kawalerów mieszka w regionie, w których miesiącach było najwięcej ślubów?

2024-05-23 8:07

Urząd Statystyczny w Kielcach podał dane, jeśli chodzi o liczbę małżeństw w województwie świętokrzyskim oraz rozwodników, panien i kawalerów z regionu. Wykaz pochodzi z lat 2021-22. Jesteście ciekawi, w jakim wieku są najczęściej mieszkańcy, biorący śluby oraz w których miesiącach najczęściej zawierają małżeństwa? Sprawdźcie!

Jak podaje Urząd Statystyczny w Kielcach, w województwie świętokrzyskim, na 1000 mieszkańców żonaci oraz mężatki stanowili 56,8 procent ogółu, natomiast kawalerowie i panny 27 procent. Wdowcy i wdowy stanowili 9,5, natomiast rozwiedzeni i rozwódki 6,7 procent. W statystykach tych uwzględniono osoby powyżej 15 roku życia. To stan na 31 marca 2021 roku.

Małżeństwa w powiatach. Gdzie najmniej i najwięcej?

Gdzie, w których powiatach w 2022 roku zawarto najwięcej i najmniej małżeństw na 1000 mieszkańców. Zobaczcie poniżej:

 • Powiat jędrzejowski - 4,2 - 4,4 małżeństwa
 • Powiat staszowski - 4,2 - 4,4
 • Powiat kielecki - 3,8 - 4,1
 • Powiat konecki - 3,8 - 4,1
 • Powiat sandomierski - 3,8 - 4,1
 • Powiat włoszczowski - 3,8 - 4,1
 • Miasto Kielce - 3,4 - 3,7
 • Powiat buski - 3,4 - 3,7
 • Powiat kazimierski - 3,4 - 3,7
 • Powiat opatowski - 3,4 - 3,7
 • Powiat pińczowski - 3,4 - 3,7
 • Powiat ostrowiecki - 3,0 - 3,3
 • Powiat skarżyski - 3,0 - 3,3
 • Powiat starachowicki - - 3,0 - 3,3
 • Średnia wojewódzka - 3,7

Przodują powiaty jędrzejowski i staszowski

Kiedy połączymy statystyki z położeniem danego powiatu, można wyciągnąć wnioski, najwięcej nowych małżeństw zawarto w 2022 roku w południowo-zachodnich i południowo-wschodnich częściach województwa, konkretnie w powiatach jędrzejowskim i staszowskim. Z kolei dane pokazują, że najmniej skorzy do wstępowania w związki małżeńskie byli mieszkańcy powiatów znajdujących się wzdłuż rzeki Kamiennej - skarżyskiego, starachowickiego i ostrowieckiego, czyli w bardziej rozwiniętych ośrodkach miejskich, w mniejszym stopniu rolniczych.

Co ciekawe, te trzy powiaty mają pod względem liczby zawartych małżeństw gorszy wynik niż samo Miasto Kielce - stolica regionu. Im bardziej na południe województwa, tym więcej osób legalizowało swoje związki.

Śluby wyznaniowe i cywilne w Świętokrzyskiem

W 2015 roku 68,7 procent małżeństw miało charakter wyznaniowy (ze skutkami cywilnymi), w przypadku katolików mowa tu o tak zwanych ślubach konkordatowych. 31,3 procent stanowiły małżeństwa cywilne. Jak zmieniły się te proporcje po siedmiu latach, w 2022 roku? Małżeństwa wyznaniowe stanowiły już 61,9 procent ogółu, zaś cywilne 38,1. Wniosek? Na przełomie ostatnich latach pary z województwa świętokrzyskiego coraz chętniej zawierały małżeństwa tylko w urzędach stanu cywilnego, rezygnując ze ślubów kościelnych.

Które miesiące najpopularniejsze dla nowożeńców?

Kolejna ciekawostka - ile małżeństw w 2022 roku zawierano w regionie w poszczególnych miesiącach? Sprawdźcie:

 1. Sierpień - 836
 2. Lipiec - 702
 3. Czerwiec - 661
 4. Wrzesień - 610
 5. Październik - 456
 6. Maj - 261
 7. Kwiecień - 256
 8. Grudzień - 181
 9. Styczeń - 113
 10. Luty - 102
 11. Marzec - 99
 12. Listopad - 92

Kiedy brać ślub? Najlepiej latem i w miesiącu, w nazwie którego jest magiczna literka "r", mająca przynieść szczęście nowożeńcom! Stąd więc statystyki sierpnia nie są zaskakujące, podobnie trzeciego w klasyfikacji czerwca. Ci mniej "przesądni" też stawiają jednak na perspektywę pięknej aury, więc na drugim miejscu jest lipiec. Wrzesień i październik to już schyłek lata i początek jesieni, ale... jest wspomniane "r" w nazwie!

Najmniej popularne okresy do zawierania małżeństw to pierwszy kwartał nowego roku oraz listopad. Pewnym wyjątkiem w zimowej porze jest grudzień, być może z racji "r" oraz okresu świątecznego, kiedy chętniej świętujemy w gronie rodziny, znajomych i łatwiej połączyć ślub z tym wyjątkowym czasem w roku.

W jakim wieku zawieramy małżeństwa w Świętokrzyskiem?

Jeśli chodzi o wiek nowożeńców w 2022 roku, zarówno najwięcej mężczyzn jak i kobiet z województwa świętokrzyskiego zawierających małżeństwa było w wieku 25-29 lat. Śluby najrzadziej brali mieszkańcy w przedziałach 50-54 oraz 55-59 lat, co ciekawe częściej od nich decydowały się na to osoby mające powyżej "sześćdziesiątki".

W przypadku mężczyzn wchodzących w stan małżeński na drugim miejscu byli ci w przedziale 30-34, zaś u kobiet 20-24 lata. Najmniej małżeństw zawierali ci najmłodsi, poniżej 19 roku życia, choć tu nieznacznie więcej było młodych pań.

Pozostałe grafiki dotyczące małżeństw w województwie świętokrzyskim w 2022 prezentujemy w galerii zdjęć powyżej. Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach.

QUIZ. Znasz Świętokrzyskie? Odpowiedz, co znajduje się na zdjęciu. Potrafisz rozpoznać to miejsce?

Pytanie 1 z 10
W jakiej miejscowości znajdują się rowerzyści na zdjęciu?
QUIZ. Znasz Świętokrzyskie? Odpowiedz, co znajduje się na zdjęciu. Potrafisz rozpoznać to miejsce?
Świętokrzyskie. Studniówka 2024 III Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach