Matura 2024

i

Autor: Piotr Stańczak

Edukacja

Matura 2024 w Kielcach i Świętokrzyskiem. Trwają przygotowania do egzaminów. Terminy i statystyka

2024-05-06 7:43

We wtorek 7 maja rozpocznie się Matura 2024. Przystąpią do niej także uczniowie szkół ponadpodstawowych z Kielc i województwa świętokrzyskiego. W jakich terminach będą zdawali egzaminy pisemne i ustne?

Marek Szymański, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, poinformował serwis kielce.eska.pl, że w województwie świętokrzyskim do tegorocznej matury przystąpi 9856 osób, z czego po raz pierwszy będzie ją zdawało 8445 uczniów.

Matura 2024 w Kielcach. Ile osób przystąpi do egzaminów?

W samych Kielcach maturę po raz pierwszy będzie zdawało 2897 osób, natomiast 542 przystąpią do niej po raz kolejny. Dane dotyczą obowiązkowego egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W przypadku tego ostatniego, 98 procent osób zadeklarowało, że będą zdawały angielski.

Terminy matury 2024

Matura składa się z części pisemnej oraz ustnej. Podajemy terminy:

  • część pisemna – od 7 do 24 maja
  • część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja

Matura 2024. Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym

  • 7 maja, godzina 9.00: język polski
  • 8 maja, godzina 9.00: matematyka
  • 9 maja, godzina 9.00: język angielski, godzina 14.00: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 

Matura 2024. Terminy dodatkowe i poprawkowe

  • 3, 4, 5 czerwca, godzina 9.00: dodatkowe egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:
  • 20 sierpnia, godzina 9.00: poprawkowe egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:
  • 21 sierpnia: poprawkowe egzaminy ustne (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) 

Z maturą w terminie dodatkowym zmierzą się osoby, które nie będą mogły przystąpić do niej w głównym, zaś poprawkowy przeznaczony jest dla maturzystów, którzy wcześniej nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. 

Wyniki egzaminu dojrzałości będą ogłoszone 9 lipca, natomiast poprawkowego 10 września 2024 roku.

Świętokrzyskie. Duże zainteresowanie Targami Dom, Ogród i Ty w Kielcach

Zobacz poniżej galerię zdjęć z ubiegłorocznej matury w Kielcach.