szkoła covid

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia reintegracyjne w szkołach powiatu kieleckiego

2021-10-25 14:00

Specjalne zajęcia mają pomóc uczniom w powrocie do nauki stacjonarnej po okresie izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Są one wynikiem ankiety przygotowanej przez Powiatowe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i przeprowadzonej w szkołach. Pytano w niej o trudności i potrzeby szkół w związku z pandemią i powrotem uczniów w szkolne ławy.

W oparciu o analizę nadesłanych ankiet zostały zaplanowane działania pomocowe, w tym zajęcia reintegracyjne z uczniami, a także spotkania lub indywidualne porady dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia reintegracyjne są to zajęcia grupowe prowadzone w klasach na terenie szkół. Służą one powtórnej integracji zespołu klasowego, czyli odbudowaniu więzi i poczucia wspólnoty w grupie po okresie nauki zdalnej - tłumaczy Magdalena Gołda, psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piekoszowie, która prowadzi działania wspierające dla szkół.

Zajęcia reintegracyjne prowadzone są w formie warsztatów, a ich tematyka jest zróżnicowana.

Poruszamy tematy dotyczące, na przykład, sztuki przyjaźni, budowania poczucia własnej wartości, czy współpracy w grupie. Głównym celem tych zajęć jest pomoc uczniom w odbudowaniu poczucia wspólnoty i udanych relacji rówieśniczych w klasie. Sprzyja to dobrej współpracy między uczniami, tak ważnej w procesie edukacji i oczywiście budowaniu poczucia przynależności i odpowiedzialności w grupie. Zajęcia reintegracyjne cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony szkół i są dobrze oceniane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli - dodaje Magdalena Gołda, psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piekoszowie.

Szkoły wciąż mogą zgłaszać do powiatowych poradni swoje potrzeby - informuje Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Politechnika Lubelska pokazała stare sprzęty RTV

Czy twoje dziecko jest wysoko wrażliwe?

Pytanie 1 z 10
Twoje dziecko podczas ubierania: