Kto może zostać zwolniony z opłat za śmieci?

i

Autor: Piotr Stańczak/zdjęcie ilustracyjne

Ważne!

Kto może zostać zwolniony z opłaty za śmieci? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić

2024-03-07 10:33

Niektóre samorządy mogą obniżyć lub zwolnić mieszkańca z opłat za odpady komunalne. Ten jednak, chcąc skorzystać z takiej ulgi, musi spełnić określone warunki.

O zniżki w opłatach za śmieci mogą ubiegać się między innymi mieszkający w domach jednorodzinnych, posiadający tak zwane kompostowniki a także właściciele nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

Dla kogo zwolnienie z opłat za śmieci?

Jak informuje serwis interia.pl, właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub działki rekreacyjne - rocznie za każdy domek lub działkę zapłacą 181,90 zł. Z kolei właściciele nieruchomości, których nikt nie zamieszkuje, ale są np. lokalami usługowymi, uiszczą opłaty tylko za pojemniki i ich opróżnianie. Jej wysokość jest zależna od stawek określonych w uchwale rady gminy. 

Na terenie niektórych miast oraz gmin można uzyskać zwolnienie z opłat za odpady komunalne w ramach programu osłonowego. Mogą ubiegać się o nie także osoby objęte systemem opieki społecznej, korzystający ze świadczenia pielęgnacyjnego, ci, którzy posiadają niski dochód na osobę oraz nie będący właścicielami nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

Zryczałtowane opłaty za śmieci w 2024 roku

W 2024 roku wysokość opłat ryczałtowych za gospodarowanie opłatami komunalnymi z posesji zamieszkałych i domków letniskowych lub innych nieruchomości pozostaje bez zmian. Wynoszą one:

  • 24 złote od osoby – za odpady gromadzone w sposób selektywny
  • 22 zł od osoby – w przypadku posiadania przydomowego kompostownika ( ulga przenoszona automatycznie ze złożonej wcześniej deklaracji )
  • 206 złotych na rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ulgi i zwolnienia to jedno, ale trzeba pamiętać, że jeśli właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, wtedy grożą mu kary finansowe - mowa jest o nawet trzykrotnym zwiększeniu ryczałtowej kwoty.

Świętokrzyskie. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2024 w Targach Kielce