Polityka

Liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy podpisali umowę koalicyjną. Kto kandydatem na premiera, marszałków Sejmu i Senatu?

2023-11-10 13:35

Jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę. Szybko i zgodnie zakończyliśmy pracę nad tym ważnym i zobowiązującym nas dokumentem. Udowodniliśmy, że dla Polski pomimo różnic można pracować spokojnie i w harmonii" - powiedział szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

O godzinie 12 w Senacie rozpoczęła się konferencja prasowa: lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia dotycząca parafowania umowy koalicyjnej.

Kandydaci na premiera i marszałków Sejmu oraz Senatu

Kandydatem na premiera jest Donald Tusk (PO), kandydatami na wicepremierów: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica). Z kolei kandydatami na marszałków Sejmu są: Szymon Hołownia - od 13 listopada 2023 do 13 listopada 2025 i Włodzimierz Czarzasty - od 14 listopada 2025 do końca kadencji.

Kandydatką na marszałka Senatu od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Senatu od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska.

- To wielka satysfakcja dla tu dziś zgromadzonych, że w przeddzień rocznicy niepodległości możemy przekazać dobrą, nacechowaną odpowiedzialnością za naszą ojczyznę nowinę - oświadczył na lider KO Donald Tusk.

Akty prawne zapewniające podwyżki zostaną przedłożone w ciągu pierwszych stu dni rządów koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy - podano w umowie koalicyjnej.

Potrzebne pilne podwyżki. Dla kogo?

- Jednym z najważniejszych zadań Koalicji będzie wspieranie zawodów kluczowych dla funkcjonowania państwa i przyszłości naszych dzieci. Strony Koalicji potwierdzają pilną potrzebę podwyżek dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury. Niskie zarobki wypychają z zawodu ludzi zapewniających ciągłość działania naszego państwa oraz edukację dzieci i młodzieży. Powstrzymamy i odwrócimy ten proces. Stosowne akty prawne zapewniające podwyżki zostaną przedłożone w ciągu pierwszych stu dni rządów - podano.

Poprawa stanu finansów

Umowa koalicyjna KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy przewiduje dążenie do poprawy stanu finansów publicznych - podano w umowie. Strony koalicji chcą wprowadzić zasadę min. 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym i deklarują gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących.

- Podejmiemy działania na rzecz przywrócenia transparentności finansów Państwa oraz zapewnienia nad nimi demokratycznej kontroli. Strony Koalicji będą dążyć do poprawy stanu finansów publicznych. Pierwszym krokiem będzie publikacja Białej Księgi finansów państwa. Przeprowadzimy przegląd powołanych przez naszych poprzedników instytucji, m.in. pod kątem ich przydatności i kosztów funkcjonowania - podano.

Chcą zlikwidować CBA

Koalicja zamierza też "jak najszybciej" doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym, poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi.

- Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa - podano.

Umowa koalicyjna zakłada, że zlikwidowane zostanie Centralne Biuro Antykorupcyjne, a jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

G.IGNACZAK-BANDYCH: GDYBY OPOZYCJA STARTOWAŁA RAZEM NIE BYŁOBY WĄTPLIWOŚCI PREZYDENT NIE BOI SIĘ DONALDA TUSKA

Zapowiadają powołanie komisji śledczych

Koalicjanci piszą też o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej odpowiedzialnych za "usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa, za naruszanie Konstytucji i ustaw oraz łamanie praworządności, za upartyjnienie instytucji publicznych, za sprzeniewierzanie środków publicznych i za ich bezprawne, niecelowe i niegospodarne wydatkowanie". Przewidują również powołanie sejmowych komisji śledczych w obszarach wymagających szczegółowego zbadania.

Kolejne założenia umowy koalicyjnej to:

  • Naprawa mediów publicznych; rozdział Kościoła od państwa, przywrócenie autonomii uczelni oraz odpolitycznienie kultury i unormowanie statusu zawodowego artystów.
  • Przyspieszenie zielonej transformacji energetycznej poprzez stworzenie stabilnego prawa oraz budowę systemów wspomagania finansowego i technologicznego, przeznaczenie całości wpływów z ETS na inwestycje w transformację energetyczną.
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. zostanie unieważniony; mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną będzie ścigana z urzędu. 
  • Przywrócenie porządku prawnego, zachwianego przez działania poprzedników. Sądy będą wolne od nacisków politycznych, prokuratura będzie niezależna i apolityczna.