Krótkie życie w Rosji

i

Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe W Rosji żyje się najkrócej w Europie. W najgorszej sytuacji są mężczyźni

Ciekawostka

W tym kraju żyje się najkrócej w Europie! To nie do wiary

2023-03-28 11:41

Od lat w statystykach długości życia z najgorszym wynikiem wychodzi Rosja. W roku 2021 przeciętna długość życia w tym kraju w przypadku mężczyzna wyniosła 68,2 lata, kobiety dożywają średnio 78 lat (ogólnie 72,7). Ten niski wynik ma wiele przyczyn. Rosja to kraj o skomplikowanych problemach społecznych, wysokim alkoholizmie, słabej służbie zdrowia itp.

Średnia długość życia

W Europie wiele krajów walczyło z problemami zdrowotnymi i społecznymi, które wpływały na średnią długość życia mieszkańców. Na przestrzeni dziejów wiele państw miało różne wskaźniki śmiertelności. Rozwój techniczno-naukowy wpłynął na wydłużenie średniej długości życia na starym kontynencie. Pozostały jednak kraje, które znacznie odbiegają od poziomu "wysoko rozwiniętych". Chodzi oczywiście o Rosję.

W Rosji żyje się najkrócej

Jednym z krajów, w którym przez wiele lat żyło się najkrócej, była Rosja. Tendencja ta utrzymała się także współcześnie. W latach 90. i wczesnych latach 2000 ten kraj miał jedną z najniższych średnich długość życia, wynoszącą około 65-68 lat dla mężczyzn i 75-78 lat dla kobiet. Było to związane z problemami zdrowotnymi takimi jak nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, złe odżywianie oraz brak dostępu do skutecznej opieki medycznej. Nie bez znaczenia były też wojny napastnicze prowadzone przez państwo rosyjskie.

Czemu w Rosji żyje się najkrócej?

W Rosji żyje się stosunkowo krótko ze względu na wiele rozmaitych czynników, w tym problemy zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Przyczyną są wieloletnie zaniedbania, nieracjonalna polityka społeczna i fiskalna, powszechne złodziejstwo i korupcja oraz kultura "bylejactwa".

Jednym z głównych powodów niskiej średniej długości życia w Rosji jest zła dieta oraz brak aktywności fizycznej. Rosjanie często jedzą dużo tłuszczów, soli i cukru, co prowadzi do nadwagi i chorób układu krążenia. Ponadto, wiele osób pali papierosy (tytoń niskiej jakości) i nadużywa alkoholu, co również wpływa na zdrowie i długość życia. Alkoholizm jest często powodowany depresją i poczuciem beznadziejności.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest bardzo słaba jakość opieki medycznej, której nie reformowano od czasów ZSRR. W Rosji brakuje specjalistów, sprzętu i leków, a system opieki zdrowotnej jest często przeciążony i nieskuteczny (poważnym problemem jest korupcja). Wiele chorób, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory oraz choroby zakaźne, pozostają nierozpoznane lub leczone niezgodnie ze sztuką lekarską.

Problemy społeczne, takie jak ubóstwo, brak dostępu do edukacji i niski poziom egzystencji, również wpływają na długość życia w Rosji. Niska jakość życia i brak perspektyw przyczyniają się do ciągłego stresu i depresji, co z kolei zwiększa ryzyko chorób oraz przedwczesnej śmierci.

Gdzie żyje się najdłużej w Europie?

Poniżej przedstawiamy zestawienie krajów europejskich, w których żyje się najdłużej. Dla kontrastu dopisaliśmy Rosję (Dane z 2021 roku).

 1. Liechtenstein: 83,9,
 2. Szwajcaria: 83,9,
 3. Hiszpania: 83,3,
 4. Islandia: 83,2,
 5. Norwegia: 83,2,
 6. Szwecja: 83,1,
 7. Włochy: 82,3,
 8. Luksemburg: 82,7,
 9. Malta: 82,5,
 10. Irlandia: 82,4,
 11. Francja: 82,4,
 12. Belgia: 81,9,
 13. Finlandia: 81,9,
 14. Dania: 81,5,
 15. Portugalia: 81,5,
 16. Holandia: 81,4,
 17. Cypr: 81,3,
 18. Austria: 81,3,
 19. Niemcy: 80,8,
 20. Słowenia: 80,7,
 21. Grecja: 80,2,
 22. Czechy: 77,2,
 23. Estonia: 77,2,
 24. Chorwacja: 76,7,
 25. Polska: 75,5,
 26. Albania: 75,5,
 27. Rosja: 72,7.
Źródło: Urodzić się w tym kraju to nieszczęście. To państwo to prawdziwy horror dla mieszkańców!