INWESTYCJE

Budowa obwodnicy Wąchocka. Jak przebiegają prace? Zobacz nowe zdjęcia

2023-05-30 9:51

Coraz bliżej zakończenia prac przy budowie obwodnicy Wąchocka. Pogoda sprzyja drogowcom, którzy zgodnie z planem realizują inwestycję w ciągu drogi krajowej numer 42.

Roboty na budowie obwodnicy Wąchocka prowadzone są od ubiegłego roku. Ze względu na zróżnicowanie warunków terenowych i gruntowych na poszczególnych odcinkach inwestycji wykonywane są różne asortymenty prac.

Postępy robót w Wąchocku

- Zaawansowanie robót ziemnych przekroczyło już półmetek. Kontynuowane są wykopy w skale, prace przy stabilizacji podłoża i roboty brukarskie - informuje Małgorzata Pawelec, rzecznik prasowy kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Równolegle prowadzone są roboty bitumiczne. Na kilku fragmentach stanowiących jedną czwartą długości dwujezdniowej trasy ułożona jest podbudowa z betonu asfaltowego, na niektórych także warstwa wiążąca nawierzchni. Największy zakres robót bitumicznych zaplanowany jest na rok 2024, pod koniec którego planowane jest zakończenie inwestycji - dodaje.

Aktualnie trwają także prace przy budowie 11 obiektów inżynierskich w różnym stopniu zaawansowania. Kontynuowana jest budowa największego górnego przejścia dla zwierząt dużych typu zielony most na początkowym odcinku inwestycji oraz przebudowa linii wysokiego napięcia Starachowice – Bór. - Wykonana została konstrukcja dwóch przepustów. Budowa kolejnych czterech obiektów inżynierskich rozpocznie się w okresie wiosenno-letnim - zaznacza Pawelec. 

Obwodnica Wąchocka

Przypomnijmy, że obwodnica Wąchocka realizowana jest w systemie projektuj i buduj w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic". W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga o długości ok. 11,7 km biegnąca nowym śladem, omijająca Parszów po stronie północnej, a Wąchock po południowej.

- Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, przez co poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców Wąchocka. Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i woj. podkarpackiego - podkreśla rzecznik kieleckiego oddziału GDDKiA.

 W ramach zadania wykonawca wybuduje cztery skrzyżowania, 15 obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, przejście dla pieszych i przepusty. Projekt zakłada również wybudowanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, oświetlenia i odwodnienia.

Świętokrzyskie. Na planie filmu "Sami swoi. Początek" w Muzeum Wsi Kieleckiej