Praca

i

Autor: pixabay.com

Dobry rok dla rynku pracy w powiecie kieleckim

2022-01-05 12:40

Rok 2021 był bardzo dobry dla rynku pracy w powiecie kieleckim – mówi Grzegorz Piwko, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Najniższa od 30 lat stopa bezrobocia jest odbiciem dobrej sytuacji gospodarczej w kraju. Sam PUP jest niezmiennie otwarty na współpracę z przedsiębiorcami, staje się też instytucją coraz bardziej nowoczesną.

Pod koniec listopada 2021 roku, stopa bezrobocia rejestrowanego - odzwierciedlająca liczbę osób bezrobotnych wynosiła w powiecie kieleckim 7,7 proc. i była najniższa od czasu zmian systemowych, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Grzegorz Piwko zwraca uwagę, że powiat w zeszłym roku wyszedł z tzw. wysokiego bezrobocia, a do tego do około 70 proc., wzrosła efektywność zatrudnieniowa, po odbytych stażach. Oznacza to, że pracę podjęło 68 na 100 osób bezrobotnych. W 2019 roku wskaźnik ten był na poziomie 55,57 proc., a w 2020 było to 68,21 proc.

- Dogoniliśmy peleton – komentuje dyrektor i dodaje, że najlepsze urzędy w kraju, do których wyniku będzie dążył kielecki PUP, mają efektywność zatrudnienia na poziomie 85-90 proc.

W skali powiatu, pracownicy są potrzebni zwłaszcza w branżach: budowlanej i mechanicznej oraz w usługach gastronomicznych (kucharz, kelner, pomoc kuchenna).

2021 rok to także działania i wsparcie finansowane dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. PUP dla firm z różnych branż przekazał dotacje w łącznej wysokości około 90 milionów złotych. Największe wsparcie powędrowało do firm na początku pandemii, jako bezzwrotna pożyczka na bieżącą działalność. Dzięki temu, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach powstał zespół pośrednictwa zewnętrznego – pracownicy nawiązali w trakcie bezpośrednich spotkań współpracę z nowymi przedsiębiorstwami, aż o 50 procent wzrosła liczba ofert pracy dostępnych w PUP. - Odwiedziliśmy 326 pracodawców, to dobry wynik mimo utrudnień związanych z pandemią – informuje dyrektor Piwko.

Miniony rok, to jak wskazuje, promowanie tych działań i instrumentów rynku pracy, dzięki, którym zarówno przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, jak i sam urząd widzą pozytywne efekty swoich działań. Są to: prace interwencyjne, dzięki którym przedsiębiorca, który zatrudni osobę bezrobotną, ma przez pół roku zagwarantowane z PUP: opłacone składki i część wynagrodzenia w wysokości 1100 złotych za zatrudnienie nowego pracownika. Bezrobotny otrzymuje faktyczne zatrudnienie, które po okresie pół roku, przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać jeszcze co najmniej 3-4 miesiące.

Grzegorz Piwko przekonuje, że prace interwencyjne to ten instrument, który faktycznie pozwala wyjść z bezrobocia. Tak jak i udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej albo pieniądze na doposażenie miejsc pracy. W 2021 roku kwota dotacji dla osób, które chcą otworzyć własny biznes wzrosła do 24 tysięcy. W powiecie, dzięki tej formie pomocy utworzono 278 nowych firm. Na doposażenie stanowisk pracy przedsiębiorca może otrzymać 28 tysięcy złotych. Z tych form pomocy skorzystało w mijającym roku 109 właścicieli firm.

Przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach będą mogli aplikować o dofinansowania we wskazanych wyżej obszarach także w roku 2022. Grzegorz Piwko zaprasza zwłaszcza te firmy, tych bezrobotnych, którzy do tej pory nie korzystali ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy.

Napad w Zabrzu. Policja publikuje film

QUIZ. Ile wiesz o gotowaniu i jedzeniu? Sprawdź się!

Pytanie 1 z 15
Bez czego nie da się zrobić majonezu?